قابل توجه تمامی مشتریان عزیز

دستگاه های گروه فنی مهندسی کارپاد برای نصب مجدد بر روی خودرو الزامآ می بایست توسط کارشناسان نصب مجموعه کارپاد انجام گردد و هیچ عامل و یا افرادی به غیر از کارکنان حال حاضر مجموعه نمی تواند این مورد را انجام دهد

در صورت نصب دستگاه ها به دست افرادی به غیر از کارشناسان کارپاد بر روی خودرو ها دستگاه از پوشش دهی شرکت کارپاد خارج میشود و به هیچ عنوان خدماتی به این دستگاه ها ارائه نمیگردد.

 

شماره تماس پشتیبانی فنی :۰۲۱۶۶۰۶۲۸۵۸

                 ساعت پشتیبانی فقط  ۱۴ تا ۱۶ می باشد

آبونمان سالیانه تمامی دستگاه ها ۶۰۰۰۰ تومان می باشد

که با پرداخت آن شما به مدت یکسال می توانید از خدمات استفاده کنید

شماره کارت برای واریز:

۶۲۱۹۸۶۱۰۴۳۱۹۳۲۱۷          وشکا نیکنام

ورود به سیستم کنترل و ردیابی

ورود به پنل ردیابی دستگاه ۱۰۴

ورود به پنل ردیابی دستگاه های

C500,C400,OBD

ورود به پنل ردیابی دستگاه های Radyabto

C15,C250,C350,C450,C550,C650,C750