روز گذشته حوالی ساعت پنج بعد ازظهر، باز هم صدای شلیک شدید ضدهوایی درمناطق مرکزی تهران شنیده شد. این اتفاق یک بار هم در روز جمعه سوم دی ماه افتاده بود اما شلیک های دیروز ادامه دارتر بود و حول و حوش ۱۰ دقیقه ادامه پیدا کرد. بلافاصله بعد از این ماجرا سیل عکس ها و فیلم هایی که مردم از شلیک ضدهوایی در مناطق مرکزی تهران گرفته بودند وارد شبکه های اجتماعی و پیام رسان شد و بعد از حدود نیم ساعت هم اظهار نظر مقامات رسمی دراین خصوص را شاهد بودیم. در گفت و گو با سه مقام امنیتی و نظامی جزئیات این حادثه را جویا شدیم.